Ετικέτα: ηλεκτρονικό εμπόριο

E-commerce: Πρακτικός Οδηγός για σωστή επικοινωνία με τον καταναλωτή

Ο Οδηγός του ΣΕΒ βασίστηκε στην πρωτοβουλία της BusinessEurope και άλλων ευρωπαϊκών επιχειρηματικών οργανώσεων «Recommendations for a better presentation of information to consumers», και αποτελεί ένα χρηστικό εθελοντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις.


7 Ιουνίου, 2020

Πανελλήνια έρευνα ηλεκτρονικού εμπορίου 2018 – 2019

Ολοκληρώθηκε η ετήσια πανελλήνια έρευνα ηλεκτρονικού εμπορίου B-C που διεξήγαγε ο ΣΕΛΠΕ και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποστήριξη του GRECA (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου).


9 Ιανουαρίου, 2019