Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

H Ατομική Εταιρία με επωνυμία “ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΒΑΙΟΣ”, είναι η ιδιοκτήτρια του παρόντος ιστότοπου και στο εξής θα αναφέρεται ως “η Εταιρία”.

Η χρήση της redhost.gr υποδηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η Εταιρία. Ο χρήστης ή επισκέπτης των ιστοσελίδων ιδιοκτησίας της Εταιρίας, στο εξής θα αναφέρεται ως “Πελάτης”, ασχέτως αν προβεί σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία μας. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των ιστοσελίδων της Εταιρίας σε περίπτωση μη αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων από τον Πελάτη.

Συλλογή δεδομένων

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται με γνώμονα την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους Πελάτες μας. Ο όρος “δεδομένα” μπορεί να αναφέρεται τόσο σε απλές και κατανοητές πληροφορίες όσο και σε πιο σύνθετες. Από την ανίχνευση βασικών πληροφοριών (π.χ. της γλώσσας ομιλίας) μέχρι και τον εντοπισμό πιο σύνθετων πραγμάτων (π.χ. εξατομικευμένων διαφημίσεων).

Πιο συγκεκριμένα, τα Προσωπικά Δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ακόμη και στοιχεία τα οποία μπορούν να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου (π.χ. ο αριθμός κινητού τηλεφώνου). Η χρήση των στοιχείων αυτών αφορά την αναγνώριση ενός χρήστη με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, επαναληπτικού μάρκετινγκ ή μηνυμάτων.

Δεδομένα που δεν μπορούν άμεσα να συσχετιστούν με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου μπορεί επίσης να συλλεχθούν. Ενδεικτικά αναφέρουμε: διευθύνσεις IP, προγράμματα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, cookies, αναγνωριστικά διαφήμισης, το είδος της συσκευής κτλ.

Οι τρόποι χρήσης των στοιχείων τα οποία συλλέγουμε:

Οι πληροφορίες που μας δίνει ο Πελάτης.
  • Κατά την εγγραφή του χρήστη στις υπηρεσίες θα του ζητηθεί να δηλώσει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες (κατοχύρωση domain names, φιλοξενία ιστοσελίδων κτλ). Κατά τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του ώστε να ενημερώνεται για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχει μαζί μας, καθώς και για την κατάσταση του λογαριασμού και των παραγγελιών του. Ακόμη θα του ζητηθεί εφόσον εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο επιπλέον στοιχεία όπως επωνυμία εταιρίας, επαγγελματική δραστηριότητα, ΑΦΜ και ΔΟΥ. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης.
  • Κατά τις διαδικασίες επικοινωνίας και εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο Πελάτης στέλνει στην εταιρία ένα ερώτημα ή αίτημα μέσω διαδικτύου. Αυτό μπορεί να γίνει είτε σε κάποια από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε στη φόρμα επικοινωνίας ή σε κάποια φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η όποια πληροφορία της παρέχει χρησιμοποιείται από την Εταιρία για να απαντήσει στην ερώτησή του. Η Εταιρία θεωρεί απόρρητα τα αιτήματα που συμπληρώνουν οι πελάτες της και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνουν διαμέσω των υπηρεσιών της και δε μεταβιβάζει το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό της ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι την θίγει ή συνδέεται με παράνομες ενέργειες.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη διαδικτυακή δραστηριότητα όπως είναι στοιχεία συσκευής, στοιχεία καταγραφής όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου(IP), στοιχεία τοποθεσίας, cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Πιο συγκεκριμένα σχετικά με τα cookies ισχύουν τα εξής:

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί “cookies” για να αποκτήσει μη Προσωπικές Πληροφορίες από διαδικτυακούς επισκέπτες για να αναλυθεί πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Εταιρίας, πώς περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις καθώς και η βελτίωση της δομής και περιεχομένου του παρόντος Ιστοτόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή. Οι ιστότοποι μπορούν να χρησιμοποιούν cookies για να αναγνωρίζουν συχνούς επισκέπτες και να εντοπίσουν τη συμπεριφορά χρήσης τους, αλλά και να συλλέγουν ομαδικά δεδομένα που θα επιτρέψουν τη βελτίωση του περιεχομένου. Κατά την πρώτη είσοδο ενός επισκέπτη θα του ζητηθεί να αποδεχτεί τα cookies. Αν ένας επισκέπτης δεν θέλει να συλλέγονται πληροφορίες για αυτόν μέσω cookies, μπορεί να μην αποδεχτεί τα cookies και να συνεχίσει κανονικά την περιήγησή του. Μπορεί επίσης να ανακαλέσει ολικώς ή μερικώς την αποδοχή του σε μεταγενέστερο χρόνο μέσω ενός μενού επιλογών που παρέχεται στην ιστοσελίδα. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν στον επισκέπτη να απορρίπτει και να διαγράφει το σύνολο ή μέρος των cookies. Τα cookies που σημειώνονται ως απαραίτητα είναι υποχρεωτικά και χωρίς την αποδοχή αυτών η χρήση των υπηρεσιών. Σε κάποιες περιπτώσεις μη αποδοχή ορισμένων cookies σημαίνει ότι δε θα λειτουργούν διάφορες υπηρεσίες ή λειτουργίες όπως για παράδειγμα το live chat.

Κατά την καταγραφή της δραστηριότητας των πελατών έχουμε συλλογή πληροφοριών από εφαρμογές τρίτων όπως το google analytics και το Facebook.

Πληροφορίες σχετικά με την χρήση των πληροφοριών από το google analytics μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περισσότερα αναφορικά με τα cookies του facebook εδώ.

Χρήση στοιχείων (απόρρητο)

Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει οποτεδήποτε με την Εταιρία προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη του προσωπικού του λογαριασμού, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του καθώς και την εξαίρεσή του από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποκτήσει πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά στοιχεία που τον αφορούν, πραγματοποιώντας αίτηση να του σταλούν σε ένα αρχείο κειμένου ή και να ζητήσει τη διαγραφή τους. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων, η Εταιρία ενδέχεται να ζητήσει από τον Πελάτη να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού να μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του. Ο Πελάτης είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση και διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του και αποτελεί δική του αρμοδιότητα να γνωστοποιεί αμέσως στην Εταιρία οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Η Εταιρία λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και έχει υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που ο Πελάτης παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας, για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες της. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεση που έχει δώσει για χρήση των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρία καθώς μπορεί να ζητήσει ακόμα και τη διαγραφή τους. Μπορεί επίσης να διακόψει άμεσα την επεξεργασία των δεδομένων του για εμπορική προώθηση. Μόλις στείλει το αίτημα θα πρέπει οποιαδήποτε επεξεργασία να διακοπεί αμέσως.

Για την κατοχύρωση ονομάτων χώρου οποιασδήποτε κατάληξης (πχ .GR, .COM, .EU αλλά και των υπόλοιπων καταλήξεων) απαιτείται τα στοιχεία να είναι αληθή και ακριβή όπως το ίδιο ισχύει και για την κατά καιρούς επικαιροποίηση ή διόρθωσή τους από τον Πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση, το αντίστοιχο Μητρώο Ονομάτων διατηρεί λανθασμένα, ανακριβή ή παλιά στοιχεία και τότε δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει με τον Καταχωρούμενο ο οποίος ενδέχεται να χάσει το Όνομα Τομέα του. Στην περίπτωση δε που γίνει εσκεμμένη δήλωση ψευδών στοιχείων τότε ο Πελάτης παραβιάζει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης Ονομάτων Χώρου και μπορεί και σε αυτή την περίπτωση να χάσει το Όνομα Τομέα του όταν και αν κάτι τέτοιο διαπιστωθεί από το αντίστοιχο Μητρώο.

Οι πληροφορίες των ονομάτων χώρου διατίθενται ελεύθερα στο Διαδίκτυο κατόπιν αναζήτησης των στοιχείων καταχώρησης ενός ονόματος χώρου (εργαλείο whois) που υπάρχουν στις ιστοσελίδες των καταχωρητών. Στα στοιχεία που παρέχει η αναζήτηση περιλαμβάνονται τα ονόματα, οι διευθύνσεις και άλλα στοιχεία των κατόχων τους. Ο οργανισμός Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) απαιτεί από τους πιστοποιημένους καταχωρητές να δημοσιεύουν αυτές τις πληροφορίες στα αποτελέσματα αναζητήσεων Whois, μόλις ολοκληρωθεί η κατοχύρωση του domain. Η πληθώρα των στοιχείων που δημοσιεύονται εξαρτάται από τον αντίστοιχο Μητρώο και είναι στη διακριτκή του ευχέρεια να ασκεί τη δική του πολιτική απορρήτου.

Στα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr γίνεται απόκρυψη των στοιχείων καταχώρησης τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα αυτόματα και χωρίς κάποια χρέωση από το Ελληνικό Μητρώου Ονομάτων Χώρου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα με το νέο κανονισμό του συγκεκριμένου μητρώου εδώ.

Αντίστοιχες πληροφορίες παρέχει το κάθε μητρώο που παρέχει όνομα με την αντίστοιχη κατάληξη και καθορίζει ποια είναι τα δεδομένα που διατίθεται στο διαδίκτυο.

Διαρροή δεδομένων

Οποιαδήποτε διαρροή των βάσεων δεδομένων αυτής της ιστοσελίδας ή βάσεων που διατηρούνται σε τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία θα αναφέρεται στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εντός 72 ωρών από τη διαπίστωση της διαρροής.

Αλλαγές

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει κατά καιρούς την πολιτική απορρήτου της. Θα δημοσιεύσει σε αυτήν τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου και εάν οι αλλαγές είναι σημαντικές θα παρέχει διακριτές ανακοινώσεις (συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις αλλαγές στην πολιτική απορρήτου για ορισμένες υπηρεσίες).